Medlem av Den Norske Advokatforening

Jeg har hovedfokus på:

 • Barnevern
 • Menneskerettigheter

Jeg hjelper foreldre, barn og besteforeldre i saker mot barnevernet som gjelder daglig omsorg, samvær,fosterhjemsplassering av barn m.m. I mitt arbeid med disse sakene legger jeg stor vekt på menneskerettighetene som norske myndigheter er forpliktet til å følge.

Det gjelder å redde så mange familier som mulig - altså familievern!

Jeg bistår også i følgende sakstyper:

  Familiekonflikter - Konflikter mellom par/foreldre m.m.

  Trygd/helse - Alle typer trygdesaker, pasientskadesaker, voldsoffer-erstatning, billighetserstatning

  Bolig - Konflikter mellom kjøper og selger av bolig og mellom forbruker og håndverker/entreprenør


Om meg:

  Har drevet advokatvirksomhet siden 1992, først som advokatfullmektig og fra 1994 som privatpraktiserende advokat i Oslo og Drøbak.

  Har særlig lang og bred erfaring med saker om barnevern og familieforhold.
  I mitt daglige virke er mitt hovedfokus på disse sakstypene.

  Bistår over hele landet.
  Det koster ingenting å ta kontakt for avklaring av ditt behov for juridisk bistand.


  Fri rettshjelp. I øvrige saker er min timepris fra kr 995,- eks. mva avhengig av sakstype.
  Ta kontakt for en prat, eller send en e-post - jeg biter ikke!.

  Telefon: 950 32 213
  E-post: jf-chris@online.no